یکشنبه22آبان1390 مصادف با17ذی الحجه 1432 و13  نوامبر 2011

امروز باید از شهر خدا و از کنار   خانه خدا   به سوی شهر پیامبر باید حرکت بکنیم. ساعت 7 صبح در لابی هتل منتظر اتوبوس بودیم. ساعت 7:30  اتوبوس آمد. از ریخت و قیافه اتوبوس معلوم بود که امروز سفر سختی داریم. پس از یک جر و بحث در رابطه با بار زدن ساک ها به راه افتادیم. از مکه تا مدینه حدود 400یا500 کیلومتر است.ساعت 15 به مکتب ایرانی در مدینه رسیدیم. پس از 3 ساعت معطلی بابت شناسایی هتل محل اقامت کاروان توسط مامورین مکتب ساعت 20 به هتل مودة الصفوة در جوار حرم پیامبر رسیدیم. پس از بررسی تعداد ستاره های هتل !!؟؟ در اتاق های 3 و 4 و 2 نفره مستقر شدیم. شام را در اتاق خوردیم. با وجود خستگی زیاد ساعت 22 برای عرض سلام و ادب به حضور عزیزترین خلق خدا، نبی مکرم مشرف شدیم.http://uploadtak.com/images/j5112_IMG_0232.jpg

دوشنبه23آبان1390 مصادف با18ذی الحجه 1432 و14  نوامبر 2011

امروز بیشتر روز و شب را در نزد حرم پیامبر و قبرستان بقیع به راز و نیاز و دعا مشغول بودیم.

 

سه شنبه24آبان1390 مصادف با19ذی الحجه 1432 و15  نوامبر 2011

 

                       

چهارشنبه25آبان1390 مصادف با20ذی الحجه 1432 و16  نوامبر 2011

امروز در زیارت دورهای از اماکن زیر زیارت کردیم.

مسجد شجره(مسجدی که پیامبر برای تشرف به حج در این مکان محرم می شد) - آب انبار علی(چاه هایی که توسط دستان مبارک حضرت علی کنده شد)http://uploadtak.com/images/f7713_IMG_0410.jpg -  مسجد قبا(اولین مسجدی که پیامبر در مدت انتظار تا ملحق شدن حضرت علی به آنها در قریه قبا ساخته شده) مساجد سبعه کوه احد قبر حمزه مسجد ذوالقبلتین

 

پنجشنبه26آبان1390 مصادف با21ذی الحجه 1432 و17  نوامبر 2011

 

 

جمعه27آبان1390 مصادف با22ذی الحجه 1432 و18  نوامبر 2011

امروز روز برگشت و رو. خداحافظی با سرزمین حجاز، شهر خدا و شهر پیامبر است. پس از صبحانه ساعت 11 با دو دستگاه سواری به فرودگاه مدینه رفتیم. پرواز ما ساعت 14:30 به مقصد استانبول بود. پس از دریافت مقداری پول برگشتی از طرف مکتب که هزینه نکرده بودیم، ناهار و نماز ظهر را اقامه کردیم. خوشبختانه بر خلاف پرواز رفت در برگشت تاخیری نداشتیم. البته فرودگاه مدینه خیلی کوچک و فاقد مکان هایی برای گذراندن چند ساعت قبل از پرواز و در صورت تاخیر به مدت طولانی. چیزی که ما شاهد آن بودیم، تاخیر 14 ساعته پرواز ایران ایر مدینه به تبریز بود و آخرش متوجه پرواز آن نشدیم.