پیشگفتار مؤلفین

 مدت ها به فکر تهیه کتابهایی بودیم که دانش آموزان:

·        عهده دار یادگیری خودشان باشند؛

·         صِرفاً در کلاس های درس ریاضی  شنونده و جزوه نویس نباشند ، بلکه در بحث های کلاسی شرکت کنند و نظرات خود را عرضه کنند؛

·        در کارهای گروهی به صورت فعال، ظاهر شوند؛

·       برای كارآمد  بودن و مؤفقیت درحل تمرینات درسی، تا آنجا كه ممكن است، عصاها و دستگیره هائی مثل كتاب های حل مسأله و ....،راكنار بگذارند؛

·        طالب انجام تکالیف بیشتر و متنوع تر باشند؛

·        این جمله شیرین را به زبان بیاورند، که من می توانم مسائل کتاب را به راحتی حل نمایم! من می فهمم! ترسی از عدم مؤفقیت ندارم؛

·        خود ارزیابی را برای معلم وخودشان تسهیل نمایند؛

·        وقتشان را به جای این که صرف نوشتن صورت تمرینات کتاب نمایند، از وقت صرفه جویی شده برای حلِ حتی یک مسأله استفاده نمایند؛

·        قبل از این که معلم تدریس نماید، دانش آموزان خودشان در منزل پیش مطالعه داشته باشند؛

·        بتوانند ریاضی را به شکل معنادار درک کنند و توانایی به کارگیری آن را در حل مسائل روزمره پیدا کنند؛

·      کسب دانش را  خوشایند بدانند،  و معلمان را به عنوان راهنمای خود، در کسب دانش تلقی کنند، نه حل کننده تمرینات مشکل یا فعالیت های کتاب .

ما این کار را از کتاب سال اول دبیرستان که به صورت فعالیت محور نوشته شده است، آغاز کردیم و در اثر سال ها تجارب تدریس و تحقیقات متعدد در این زمینه ادعا می کنیم ، چنانچه دانش آموزان به توصیه های ما گوش کنند ، دسترسی به اهداف فوق "اظهر من الشمس" خواهد بود.


 

توصیه به دانش آموزان

·      این کتاب به صورت خود آموز تهیه ، و سعی شده است که با مراجعه به این کتاب ، نیازی به سایر کتاب ها نداشته باشید.  لذا قبل از این که معلم مفاهیمی را تدریس نماید، خودتان این مفاهیم را در منزل مطالعه نمایید، به خاطر این که بدانید چه مفاهیمی را مطالعه نمایید، در اول هر فصل زمان بندی مطالعه برای شما نوشته شده است.

·       تكالیف مربوط به هر درس را در همان روزی انجام دهید كه درسش را در دبیرستان خوانده اید، چون که روز قبل مفاهیم را مطالعه کرده اید و فعالیت های کتاب را نیز در کلاس با همکاری دوستان و معلم ، حل کرده اید ، لذا با مدت زمان کم و به راحتی از عهده حل تمرینات کتاب بر می آیید.  اگر از همان روز نخست سال تحصیلی، كارهای مربوط به هر درس را در همان روز انجام دهید كه درسش را خوانده اید، به طور محسوس از دشواری های شما كاسته می شود. بعد از به پایان رساندن كارهای مربوط به همان روز، كافی است مراجعه ای تند به درس های فردای آن روز بكنیدتا برای فردا، آمادگی كامل داشته باشید.می گویم  مراجعه ای تند به درس ها و تكلیف های فردا كافی است، زیرا هفتة قبل در بارة همة زیر و بم های درس های فردا دقت كرده اید، تكلیف هارا به طوركامل انجام داده اید، و حالا تنها كافی است نگاهی به آن ها بیندازید تا همه چیز دوباره به یادتان بیاید!

·       در این کتاب صورت تمام سؤال ها نوشته شده وبرای حل تمرینات کتاب نیز، فضای لازم گنجانده شده است ، و به خاطر خود آموز بودن،  مطمئناً از عهدة حلِ بیشترِ مسائل، برخواهید آمد ، لذا سعی کنید جواب مسائلی که به سادگی حل می کنید، در کل کتاب با مداد یا خودکار تک رنگ بنویسید، و اگر احیاناً در حل مساله ای شک داشتید ، جواب آن را فقط با مداد بنویسید، تا بتوانید با پاک کردن آن ، جواب صحیح را به جای آن یادداشت نمایید، و توصیه می کنیم که بعد از فهمیدنِ جواب این مسأله چه درست بود ، چه نادرست ،  بعد از پاک کردن ، جواب را با خودکاری به رنگ دیگر ، مثلاً خودكار سبز، یادداشت كنید ، این كار دست كم دو فایده دارد:                 

اول این كه هر وقت به آن مراجعه كنید، ضعف و قوت گذشته خود را به روشنی می بینید. در ضمن در می یابیدكه تا چه اندازه پیش رفته اید و ذهن ریاضی شما تا چه حد شكوفا تر شده است . اگر هم زمانی بخواهید ـ مثلاً برای امتحان، تمرین ها را مرور كنید، این کتاب برای شما مشخص می كند، در چه زمینه هائی و  در بارة چه مسأله هائی اشكال داشته اید و در نتیجه ، وقت خود را برای حل دوبارة تمرین هائی كه در گذشته، به راحتی حل كرده اید تلف نمی كنید.

دوم این كه، دبیر ریاضی شما ، در بررسی ، تکالیف دانش آموزان،  می تواند به نقاط ضعف كلاس در مجموع پی ببرد ، و برای بر طرف كردن آن چاره ای بیندیشد.

·      وقت خود را در کلاس با جزوه نویسی تلف نکنید، ولی یادداشت برداری مهم است، که سعی کنید برای این منظور دفترچه هایی به همراه داشته باشید ، به همین خاطر در این کتاب مطالبی تحت عنوان یادداشت وجود دارد ، که می توانید یاداشت های  جدید یا جالب را به این مکانها منقل نمایید.

·             اگر روی یك مسأله ریاضی ، به اندازة كافی كار كنید و لو اینكه موفق به حل آن نشوید ، برای شما خیلی سودمند تر از آن است كه حل ده ها مسأله را از روی كتاب های حل مسأله ببینید یا راه حل   آن ها را پیش از آن كه توان خود را آزموده باشید، از دیگران بپرسید. این نكته را به این علت متذكر می شوم كه بعضی از دانش آموزان برای حل تمرین  در دفتر خود،  به خاطر این كه  به معلم نشان دهندكه آن ها روی مسائل كار كرده اند،  به كتاب های حل تمرین مراجعه می كنند كه واقعاً كاری عبث است. تأكید می كنم كه از این كار، خود داری كنید. برای این كه در حل مسأله های ریاضی كارآمد باشید، تا آنجا كه ممكن است، عصاها و دستگیره هائی  مثل كتاب های حل مسأله و .... را، كنار بگذارید!تلاش كنید روی پای خود تان بایستید و از ذهن و اندیشه و آگاهی های خودتان بهره ببرید. وقتی بدون دلیل، با عصا راه بروید یا همیشه دستتان به نردة راهنما باشد، آن وقت با جدا شدن از عصا و نرده، به زمین می خورید! عصا و نرده را برای حالت اضطراری و برای زمانی نگه دارید كه پیش از آن ، از تمامی نیروی اندیشة خود ، برای پیدا كردن راه عبور از بن بست  استفاده كرده اید.

·         بعد از اتمام هر فصل از کتاب ، با توجه به اهداف  کلی رفتاری و عملکرد مورد انتظار که در اول هر فصل قید شده است ، خودتان را ارزیابی کنید، یعنی اگر قرار باشد سؤال امتحانی به همین صورت به شما بدهند ، آیا در هر مورد می توانید مثال هایی را ارایه دهید.

هم چنان که نا گفته آشکار است" کاستی از ویژگی های انسان و در نتیجه، آثار انسانی است و آراستگی و پیراستگی، ویژه سرشت پاک یزدانی"، این کتاب نیز از این کاستی بری نیست. لذا از همه خوانندگان گرامی خواهشمندیم که نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس ناشر ارسال دارند تا در چاپ های بعدی اعمال شوند.

ضمناً از انتشارات مهر غزال خصوصاً از جناب آقای  حمید صفری مدیر چاپخانه، اکبر صفری و سایر افرادی که در تهیه و چاپ کتاب ما را یاری نموده اند تشکر و قدردانی می نماییم

نعمتی، وره نوی، برزگر، صفوی و بشیری فرد

تابستان 1388